ලාංකික පූර්ව මුස්ලිම් ජාතිකයන් සංවිධානයක් වූ වගයි

ශ්‍රී ලාංකික පූර්ව මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ ප්‍රථම හමුව
December 23, 2016
முன்னாள் முஸ்லிம்கள் ஓரணியாக இணைகின்றார்கள்
January 11, 2017

2016 වසර අවසානයේ ලෝකයම නව වසර පිළිගැනීමට සූදානම් වන අතරතුර, ඉස්ලාම් ආගම හැරගිය මුස්ලිම් ජාතිකයින් සිය ප්‍රථම පූර්ව මුස්ලිම් ජාතියන්ගේ හමුව අගනුවර නිර්නාමික ස්ථානයක දෙසැම්බර් මස 30 වන දින පවත්වන ලදී. මෙවැනි සංවිදාන අප රටට ආගන්තුක වුවද පකිස්ථානය , මැලේසියාව ආදී රටවල දැනටමත්  පවතී, එබැවින් මෙය  ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයකි.

 

විවිධ වයස් කාණ්ඩවල ගැහැණු පිරිමි දෙපාර්ශවයම මෙයට සහභාගී වූහ. එසේම සමාජ ජාල වෙබ්  හරහා කරනලද ප්‍රචාරයන්හි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙය සාර්ථකව කරගැනීමට හැකිවූ අතර එම සභාවේ එකමුතු තීරණයක් මත මහා සමුළුවක් ලෙස නම්කරන ලදී. මෙහිදී කමිටුවක් පත්කරගන්නා ලද අතර යෝජනා 11ක් හැකි ඉක්මනින්  රජයට , මාධ්‍ය ආයතන වලට හා මහා ජනතාවට පිරිනැමීමටද සභාව එකග වූහ. එසේම කෙටිකාලින හා දිගු කාලින  සැලසුම් වලට සභාව එකග වුනි.

 

එමෙන්ම එක්වූ සාමාජිකයන් තමන් ඉස්ලාම් ආගම අතහැරීමට තමන්ට හේතුවූ කාරණා හා අදහස් හුවමාරු කරගත්හ.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *