කාත්තන්කුඩි ප්‍රචණ්ඩත්වය – ඉස්ලාමීය ත්‍රස්තවාදය මුලිනුපුටා දැමීම

காத்தான்குடி வன்முறைகள் – இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம் துடைத்தெறியப்படல் வேண்டும்
January 13, 2016

පසුගිය සිකුරාදා (10-03-2017) කාත්තන්කුඩි ප්‍රදේශයේ ඉස්ලාමිය පාර්ශව දෙකක් අතර ඇතිවූ ත්‍රස්ත ක්‍රියාව හා ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්දයෙන් රජය හා රාජ්‍ය ආරක්ෂක අංශ දැඩි පරීක්ෂණ පැවැත්විය යුතු අතර ඉස්ලාමීය ත්‍රස්තවාදය මෙරටින් මුලිනුපුටා දැමිය යුත්තේ අන් රටවලින් මුදල් ගෙන ඉස්ලාමය වපුරනවා යන මැයෙන් ත්‍රස්තවාදය , අන්තවාදය හා වෛරය වපුරවන නිසාය.

කාත්තන්කුඩි ප්‍රදේශයේ ජීවත්වන පූර්ව මුලිම් ජාතිකයන්ගෙන් ලැබුණු තොරතුරු මත මෙම ප්‍රචන්ඩක්‍රියාවට සම්බන්ද එක පාර්ශවයක් ප්‍රසිද්ධියේ ISIS සංවිධානයට සහාය කණ්ඩායමක් විය යුතුය.  ඔවුන්ගේ දේශනා හා මතවාද නිසා කාත්තන්කුඩි ප්‍රදේශයේ ජීවත්වන පූර්ව මුස්ලිම් ජාතිකයින්ට, ජීවත්වීමේ අයිතිය තර්ජනයට ලක්වී ඇත.

මෙරටේ ප්‍රසිද්ධියේ හා අප්‍රසිද්ධියේ ක්‍රියාත්මකවන ඉස්ලාම් අන්තවාදී හා ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන , වෙනත් රටවලින් ලැබෙන්නාවූ මුදලට ක්‍රියාත්මකවන සංවිධාන හා පුද්ගලයින් ගැන රජය හා ආරක්ෂක අංශ දැඩි ලෙස සොයා බැලිය යුතුය. සාමයට හා සහජීවනයට කැමති මුස්ලිම් පිරිස ඇතුළු පොදු මහජනතාව මෙවන් සංවිධාන හා පුද්ගලයින් ගැන ආරක්ෂක අංශ වෙත දන්වා පූර්ණ සහය පලකල යුතුය.

– ශ්‍රී ලංකා පූර්ව මුස්ලිම් ජාතිකයින්ගේ සංවිධානය (EMSL)

 

English Version

Tamil Version

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *